Paslaugos

 • 1. Skolų pirkimas – pardavimas

  Cesija - reikalavimo perleidimas. Vadovaujantis CK 6.101 straipsniu leidžiama perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu.

 • 2. Skolų administravimas

  • Skolų prevencija
   • Mokėjimų kontrolė
   • Prevencinis spaudas
   • Mokumo įvertinimas
  • Ikiteisminis skolų išieškojimas
  • Skolų priteisimas
  • Priteistų skolų išieškojimo kontrolė
  • Skolų pripažinimas beviltiškomis
 • 3. Skolų apjungimas (skolininkams)

  • Skolų mokėjimo planų sudarymas
  • Skolų apjungimas
  • Konsultavimas skolų mokėjimo klausimais
  • Skolininko pareigų ir teisių išaiškinimas ir jų užtikrinimas
 • 4. Teisinės konsultacijos

  • Teismo ir kitų procesinių dokumentų ruošimas
  • Sutarčių ruošimas
  • Konsultacijos įvairiais teisiniais klausimais
 • 5. Įmonių steigimas

  • Registracijos adreso suteikimas
  • Virtualaus adreso suteikimas
  • Įmonių steigimas
 • 6. Įmonių reorganizavimas

  Įmonės reorganizavimas – juridinio asmens (įmonės, bendrovės, įstaigos, organizacijos ar pan.) pabaiga, be likvidavimo procedūros. Reorganizavimas atliekamas Dviem būdais: jungimo arba skaidymo. Jungimas gali būti prijungimas ir sujungimas, Skaidymas – išdalinimas ar padalinimas. Reorganizavime dalyvauja tik tos pačios teisinės formos juridiniai asmenys, išskyrus įstatymų, reglamentuojančių atskiras juridinių asmenų teisines formas, nustatytas išimtis.

 • 7. Buhalterinė apskaita

  • Tvarkome buhalterinę apskaitą nuo pirminių apskaitos dokumentų iki finansinės atskaitomybės.
  • Skaičiuojame darbo užmokestį, atostogas, išeitines kompensacijas.
  • Skaičiuojame darbo užmokestį, atostogas, išeitines kompensacijas.
  • Ruošiame visas jums reikalingas deklaracijas institucijoms.
  • Tvarkome personalo dokumentus.
  • Įmonėms turinčioms apskaitininką pagal pateiktus dokumentus parengiame pilną finansinę atskaitomybę, pateikiame visas reikalingas deklaracijas.
 • 8. Bankrotas

  Įmonės, banko arba asmens finansinė padėtis, kuriai esant nepajėgiama apmokėti skolų ir vykdyti turtinius įsipareigojimus.

 • 9. Turto pasauga (saugojimas)

  Pasaugos sutartimi viena šalis (saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies (davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grąžinti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje. Pagal šalių susitarimą pasaugos sutartis gali būti atlygintinė arba neatlygintinė.

 • 10. Turto realizavimas