Kreditoriams, išieškotojams

Priverstinai išieškomų skolų Lietuvoje – 3,8 miliardo eurų*. Tai tik dalis visų skolų, tai tik tos skolos, kurias remiantis vykdomaisiais dokumentais išieško antstoliai. Kiek dar skolų, dėl kurių vyksta ginčai, teisminiai procesai, ar vykdomieji dokumentai nepateikti priverstiniam vykdymui.

Siekiant sumažinti Jūsų skolininkų gretas ir jų nesumokėtas skolas UAB Valaura patyrę, gabūs darbuotojai, pasitelkę įvairių sričių partnerius padės Jums:

Įteisinti skolą – nesant skolą patvirtinančių dokumentų paruošti tokius dokumentus ir pateikti skolininkui pasirašyti ar kitais būdais surinkti įrodymus dėl esamos skolos, bei suderinti skolos mokėjimo grafikus, tenkinančius tiek kreditorių, tiek skolininką;

Gauti vykdomuosius dokumentus priverstiniam skolos išieškojimui – UAB Valaura darbuotojai suteiks išsamią konsultaciją kaip greičiau gauti dokumentus būtinus priverstiniam skolos išieškojimui pradėti bei siekiant taupyti Jūsų laiką, padės paruošti ieškinius, atsiliepimus, pretenzijas, skundus ir kitus dokumentus.

Pateikti vykdomuosius dokumentus vykdymui – UAB Valaura darbuotojai remiantis savo patirtimi patars ir Jums pageidaujant už Jus pateiks antstoliui priverstiniam vykdymui vykdomuosius dokumentus ir toliau bendraus su antstoliu, bei suderins priverstinio vykdymo veiksmus, siekiant užtikrinti operatyvų skolos išieškojimą Jūsų naudai ir informuos apie skolos išieškojimo eigą.

* - Lietuvos antstolių rūmų 2017 metų statistika.

NORITE PARDUOTI SKOLĄ?

Skolą galima susigrąžinti parduodant ją kitam asmeniui. Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu skola atlygintinai perleidžiama naujam kreditoriui. Skolos pardavimas naudingas, kai reikia skubiai atgauti bent dalį skolos. Skolos pardavimo privalumas tas, jog įsiskolinimas paverčiamas realiomis lėšomis, nepatiriama skolos išieškojimo sąnaudų, netenkama įsisenėjusių skolų, dažnai išsaugomi nesugadinti santykiai su skolininku.

Skolos pardavimas galimas bet kuriame išieškojimo etape ir nereikia laukti kol sueis mokėjimo terminas.

Registruoti skolą čia